Vroegkinderlijke trauma’s

Niet alles is wat het lijkt. En niet alles is eenduidig te verklaren. Soms moet er dieper gegraven worden om bij de werkelijke aard te komen. Een pijnlijke knie kan zomaar ontstaan zijn in de onderrug. Dit is echter niet de eerste plek waar een fysiotherapeut zal beginnen met zijn behandeling. De focus zal eerst liggen op de knie zelf. Als de behandeling weinig vruchten afwerp, zal er verder gekeken worden om zo tot de oorzaak van de pijn te komen. Op deze manier kunnen de klachten doeltreffend behandeld worden en blijft het niet bij symptoombestrijding.

 

Symptomen

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor lichamelijk klachten. Deze klachten kunnen om heel diverse redenen ontstaan. Door je te verstappen tijdens het traplopen, maar ook omdat je geestelijke gesteldheid niet goed in balans is. Sterker nog, als je googelt op lichamelijke stresssymptomen, komt daar een behoorlijke lijst uit, zoals: hoofdpijn, maagklachten, overmatig transpireren en vermoeidheid. Vaak gaan deze klachten vanzelf over als de spanningen afnemen. Maar soms is het zo dat de klachten aanhouden zonder dat er direct een eenduidige verklaring voor is waar deze klachten vandaan komen. Deze situatie komen we bij Merk Hoe Sterk zeer regelmatig tegen. En vaak blijkt dat de oorzaak bij een groot deel (zo’n 60 procent) van onze cursisten in de vroege jeugd ligt. Hoe zit dat dan precies?

 

De gevolgen

Veel van onze cursisten hebben al een hele carrière achter de rug bij huisartsen, dokters en andere medische specialisten. Vaak lopen zijn ziekenhuizen af met vage lichamelijke klachten, ernstige vermoeidheid, hoge spierspanningen en maag- darmklachten. De hele medische molen wordt doorlopen, maar de vaak langdurige en intensieve lichamelijke onderzoeken leveren weinig tot niets op. Sterker nog, de onzekerheid kan de gevoelens van machteloosheid nog eens extra aanjagen. Deze mensen gaan zich terugtrekken in hun cocon. Proberen onzichtbaar te worden met grote kans op vereenzaming. Relaties en vriendschappen verlopen steeds moeizamer en de klachten nemen toe. Op het moment dat er echt doorgevraagd wordt, leiden veel van hen aan een vorm van depressie, voelen diepe angsten die zich kunnen uiten in bijvoorbeeld woedeaanvallen. Ze voelen zich niet begrepen en raken in een isolement. Een depressie of burn-out ligt dan op de loer. Mensen worstelen met het leven en zoeken een uitweg met alle mogelijk desastreuze uitwegen tot gevolg.

 

Indrukken op jonge kinderen

De vraag is dan waar deze klachten vandaan zouden kunnen komen. Een van de oorzaken kan een vroegkinderlijk trauma zijn. Tijdens de zwangerschap, geboorte en in de vroege kinderjaren zijn we volledig aangewezen op anderen. Door die afhankelijkheid zijn we extra ontvankelijk voor overweldigende gebeurtenissen. We staan open voor alle indrukken en we hebben nog niet het vermogen om gebeurtenissen als kind te begrijpen en uit te leggen. Er bestaat dan ook nog geen verschil tussen goed en slecht. Traumatische gebeurtenissen worden opgeslagen in het onderbewustzijn. Vaak kunnen mensen zich het dus niet of nauwelijks herinneren, maar de heftige ervaringen sluimeren wel. Ze kunnen zich op latere leeftijd bijvoorbeeld uiten door heftige angsten of het (on-)bewust herbeleven van de gebeurtenissen die aanleiding zijn geweest voor het trauma. Ook kan hierdoor vermijdingsgedrag ontstaan voor plaatsen en situaties die zo’n herbeleving uitlokken. En toch, hoe vreemd ook, komen deze mensen juist vaak in deze situaties terecht. Ook een schuldgevoel speelt een grote rol bij vroegkinderlijke trauma’s. De gebeurtenissen wordt gebagatelliseerd en er wordt daarvoor een bevestiging gezocht in het dagelijks leven. Hierdoor ontstaat het gevoel van er niet mogen zijn; overbodig en nutteloos zijn. Ze schamen zich en voelen zich onbegrepen.

 

De juiste hulp

Professionele hulp is van levensbelang. Goed luisteren en begrip tonen is de basis. Een belangrijke opdracht voor een coach is om geduld te hebben, mensen het gevoel te geven gehoord en begrepen te worden. Vervolgens moet er een analyse gemaakt worden en van daaruit moet gekeken worden welke tools er nodig zijn of welke behandelaar het beste past bij de persoon en de problematiek.

Hoe werk je aan je mentale gezondheid voor en na de behandeling van C-PTSS?

Voor of na een intensieve behandeling voor Complexe PTSS is het leven best een uitdaging. Je moet het dan zelf doen, samen met je gezin. Voor je het weet, loop je tegen problemen aan die je (opnieuw) uit balans kunnen trekken.

 

In deze blog vertellen we je meer over de lastigheden die je tegen kunt komen. En over een manier om ermee om te gaan.

 

Soorten problemen na de behandeling

Je leven ligt overhoop. Het lukt je niet om op de juiste manier met je eigen leven en dat van je gezinsleden om te gaan. Op hun beurt weten je gezinsleden niet goed hoe ze met jou om moeten gaan.

 

Al snel heb je het gevoel dat je de regie verliest. En dat is wel het laatste wat je wilt…

 

Waar je tegenaan loopt? We geven je een aantal voorbeelden.

 

Je geheugen werkt niet volledig mee

 

Je hoofd zit heel snel vol. Dingen onthouden lukt niet of nauwelijks. En ondertussen staan je gedachten niet stil.

 

Als gevolg daarvan komt er werkelijk niets meer uit je handen. Het lijkt wel of je vergeten bent hoe je simpele taken, bijvoorbeeld in het huishouden, moet aanpakken.

 

Thuis ontstaat frustratie over je gedrag. Je kunt toch immers wel een handje helpen? Jij voelt die frustratie ook. Daarnaast word je overspoeld door schuldgevoel en onmacht.

 

Je dag- en nachtritme zijn weg

 

Een duidelijke structuur in je dagen en nachten is ver te zoeken.

 

’s Ochtends voel je niet de behoefte om aan een nieuwe dag te beginnen. ’s Avonds kun je niet slapen. Tot in de late uurtjes lig je naar het plafond te staren.

 

Overdag blijf je het liefst binnen. Je eet het liefst gemaksvoedsel of niet.

 

Emotie en communicatie

 

Op een gezonde manier communiceren met je partner en kinderen is er amper nog bij. Je leeft in je eigen wereldje en zij begrijpen daar volgens jou toch niets van.

En áls er al gepraat wordt, zitten je woorden meestal vol negatieve emotie. Je weet simpelweg niet meer hoe je die heftige gevoelens van woede en onmacht te baas moet blijven.

 

Door het minste of geringste word je getriggerd. Je voelt je angstig en verliest het gevoel van controle. Daardoor is je lontje kort.

 

De zakelijke kant ga je uit de weg

 

Confronterende zaken laat je het liefst liggen. De post open je al een tijd niet meer. Want de realiteit van al die rekeningen en aanmaningen is te zwaar om in je eentje te dragen.

 

Schulden stapelen zich intussen op dit is niet voor iedereen geldig maar het kan gebeuren. De last wordt alleen maar groter, maar jij blijft er het liefst zo ver mogelijk bij vandaan.

Ook als je partner aangeeft je te willen helpen, sla je dat aanbod af.

 

Medicatie: hoe bouw ik die nu af?

 

Na je behandeling heb je misschien best weer veel op de rit. Het lijkt je goed om je medicatie af te bouwen. Maar hoe werkt dat?

Je hebt geen idee. Bang voor de consequenties van een mindering houd je je vast aan de dosis die je kent. 

 

De steun van de psychiater  en van Merk Hoe Sterk

 

Diep in je hart wil je dolgraag verbetering, maar je weet niet goed hoe. Zou het niet fijner zijn als jij en je gezin weten hoe je met bovenstaande moeilijkheden om kunt gaan?

 

Merk Hoe Sterk kan jou en je gezin bijstaan.

 

We zijn gespecialiseerd in (na)zorg bij Complexe PTSS. Met ons team van experts en ervaringsdeskundigen maken we jouw leven weer overzichtelijk. Samen bereik je namelijk veel meer dan alleen.

 

Hoe we dat doen, lees je hieronder.

 

Voorlichting geven aan jou én je naasten

 

Bij Merk Hoe Sterk werken we niet alleen met jou, maar ook met je gezinsleden. Ook zij krijgen handvatten aangereikt waarmee ze jou kunnen ondersteunen in een lastige tijd.

 

We geloven in de helende kracht van verbinding. Daarom is je gezin in dit traject net zo belangrijk als jij.

Sportlessen

 

Een goede conditie is niet alleen gezond; het brengt je ook een betere weerbaarheid. Tijdens de coaching is er dus veel ruimte voor beweging.

Zo bieden we lessen aan hoe je omgaat met emoties en woede. Die helpen je beter om te gaan met stress, spanningen en andere triggers.

Je leert voor jezelf opkomen. Daardoor neemt je zelfvertrouwen toe en zie je de wereld weer wat positiever.

 

Coaching aan huis

 

De coaching vindt plaats bij jou thuis. In die vertrouwde omgeving ben je het meest jezelf. Bovendien krijgen we zo een volledig beeld van wie je bent en hoe je leeft.

 

Ook voor je gezinsleden is de coaching aan huis prettig, omdat ook zij in hun veilige omgeving kunnen blijven. 

 

Hulp bij zakelijke lastigheden

 

Eén van de dingen die we tijdens een coachingstraject aanpakken, is de zakelijke kant van je leven. Met jou samen maken we een overzicht van de financiën.

 

Bovendien creëren we een plan van aanpak om die financiën op orde te houden. Indien dit gewenst en nodig is. Het doel blijft dat je het uiteindelijk allemaal zelf weer aan kunt. Daar steken we dus ook op in. 

 

Structuur aanbrengen in je dag

 

De begeleiding die je krijgt is volledig gericht op het creëren van regelmaat. In eerste instantie helpen we je daarbij. Samen met jou bepalen we welk dag- en nachtritme bij je past en gezond voor je is.

 

Verderop in het proces leren we je hoe je deze nieuwe dagindeling zelf kunt waarborgen.

 

Je gaat merken dat een gestructureerd leven bijdraagt aan een beter gemoed en geheugen. Je voelt je fitter, gezonder en positiever.

 

MHS is er voor jou én je gezin

Het traject dat jij volgt bij MHS is volledig op jouw situatie aangepast. Jouw valkuilen en gezinssituatie bepalen onder meer welke weg we met je inslaan.

 

Het belangrijkste is dat je zelf openstaat voor verandering. Onze trajecten zijn namelijk niet makkelijk. Maar zeker haalbaar als je ervoor wilt gaan.

 

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com.

PTSS triggers: hoe ga je ermee om?

Ook nadat je behandeld bent voor (Complexe) PTSS zijn er nog dingen die herbeleving triggeren. Ondanks dat de behandeling is afgerond, kunnen je lichaam en geest daar nog steeds heftig op reageren.

Veel van deze reacties worden niet herkend door bedrijfsartsen en andere hulpverlenende instanties. Voor je het weet, word je weer aan het werk gezet, terwijl je daar eigenlijk nog helemaal niet aan toe bent.

Het is helemaal niet raar dat triggers jouw dagelijkse leven ook na behandeling nog beïnvloeden. In deze blog vertellen we je:

 • wat de mogelijke reacties op die triggers zijn;
 • met welke coping mechanismen je jouw reactie op de triggers controleert;
 • wat je daarvoor nodig hebt.

Reacties op triggers na je PTSS behandeling

Het is dus heel normaal als je na je (Complexe) PTSS behandeling nog reageert op triggers.

We geven je hieronder een globaal overzicht met mogelijke reacties.

Houd er rekening mee dat zowel de triggers als de reacties daarop heel persoonlijk zijn en door ieder verschillend kunnen worden beleefd.

Een aantal voorbeelden van reacties:

 • Je vermijdt activiteiten, plaatsen en mensen
 • Je gaat moeilijke gesprekken uit de weg, zoals die met je werkgever, bedrijfsarts of het UWV
 • Je laat de post liever ongemoeid
 • Je sluit je steeds meer af van je partner en kinderen; je voelt je vervreemd
 • Je gevoelens vlakken af
 • Je lontje wordt steeds korter
 • Je bent hyperalert
 • Je emoties gaan alle kanten op en zijn dan vaak oncontroleerbaar
 • Je raakt snel geïrriteerd
 • Je toekomstperspectief neemt volledig af; je bent er niet meer in geïnteresseerd
 • Je concentratieboog wordt steeds korter of is al heel kort
 • Je schrikt snel
 • Je vertrouwt niemand meer
 • Je eetpatroon is ongezond; denk aan emotie-eten, niet willen eten of heel ongezond eten
 • Depressieve klachten nemen de overhand
 • Je piekert veel

De triggers komen zowel overdag voor als in de nacht. Ze kosten daarom ontzettend veel energie. Je lichaam en geest raken op, waardoor van alles langs je heen gaat. Bovendien verergeren de klachten alleen maar wanneer er meer van je verwacht wordt.

Hoe ga je met PTSS triggers om? Effectieve coping mechanismen

Het is dus van belang dat je dit soort stressvolle situaties kunt controleren en het liefst helemaal kunt voorkomen. Gelukkig zijn daar strategieën voor. Met een mooi woord noemen we die strategieën ‘effectieve coping mechanismen’.

‘Coping’ komt van het Engelse werkwoord ‘to cope with’, wat ‘kunnen omgaan met’ betekent.

Een coping mechanisme is effectief als je er een stressvolle situatie mee kunt beheersen of als de trigger er een minder heftige impact door heeft op je welbevinden. In het beste geval doet de gekozen strategie allebei.

Zoals er verschillende triggers en reacties daarop zijn, zo bestaan er ook verschillende effectieve coping mechanismen:

Probleemgerichte coping

Wanneer je probleemgerichte coping als strategie inzet, benader je je probleem als een uitdaging. Je gaat op zoek naar oplossingen en zet je daar actief voor in. Je pakt een probleem het liefst zo snel mogelijk aan.

Op het moment dat je je bijvoorbeeld bewust wordt van het feit dat je al een aantal weken je post hebt laten liggen, ga je daar direct mee aan de slag. Je bedenkt een manier om op georganiseerde wijze door de stapel enveloppen heen te komen zonder al te veel stress.

Als je dit nog niet aankunt, vraag je hiervoor hulp aan je coach of een ander vertrouwd persoon. Je begint er vervolgens samen aan.

In het kort vraag je je bij probleemgerichte coping af wat je nodig hebt om je probleem op te lossen. Vervolgens handel je daarnaar.

Emotiegerichte coping

Bij emotiegerichte coping ben je minder actief gericht op de oplossing van je probleem. Je gaat eerder op zoek naar manieren om emoties te reguleren die met het probleem gepaard gaan.

Het emotiegerichte coping mechanisme is vooral handig in situaties die je overkomen en waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Als je bijvoorbeeld veel gaat piekeren naar aanleiding van PTSS triggers, werkt emotiegerichte coping om je gedachten op een positiever spoor te zetten.

Als je iets maar vaak genoeg herhaalt, word je er vanzelf beter in. Herhaal daarom met name positieve gedachten en ervaringen. Uiteraard geldt dit ook andersom, dus stop vooral met het herhalen van negatieve gedachten.

Coping via sociale steun

Ten slotte is er het derde coping mechanisme: het zoeken van sociale steun. Je zoekt mensen op bij wie je je hart kunt luchten of uit kunt huilen.

Wanneer je bijvoorbeeld aanhikt tegen een moeilijk gesprek bij het UWV, zoek je op voorhand steun bij een betrouwbaar persoon uit je netwerk. Je coach bij Merk Hoe Sterk is daar in eerste instantie de geschikte persoon voor. Je doet je verhaal, waardoor je tot rust komt. De ander kan je wellicht ook helpen in je voorbereiding op het gesprek.

Welk coping mechanisme is het beste?

Welke strategie voor jou het beste werkt, hangt helemaal van je situatie af. Een aantal vragen die daarbij van belang zijn:

 • Van wat voor soort triggers heb je last?
 • Hoe hoog is je stressniveau?
 • In hoeverre is je reactie voor jou controleerbaar?
 • Hoe groot is je netwerk?
 • Welke persoonlijke, biologische, sociale en psychologische factoren spelen een rol?

De manier waarop jij een situatie ervaart, bepaalt voor een groot deel welk mechanisme het beste werkt voor jou. Soms is het goed een deskundige (bijvoorbeeld je behandelaar of coach) te vragen daarover met je mee te denken.

Als de situatie waar je in zit, je een gevoel van machteloosheid oplevert, kun je proberen je probleem meer beheersbaar te maken. Je gebruikt daarvoor probleemgerichte coping.

Wanneer blijkt dat een situatie niet te controleren is, kun je altijd nog invloed uitoefenen op je emoties. Dat gaat in een aantal gevallen vanzelf, maar je kunt ook bewust je emoties proberen te beïnvloeden. Een avondje ontspanning zet je brein soms al op een positiever spoor, maar daar moet je hoofd dan uiteraard wel naar staan. Vraag waar mogelijk aan iemand of hij met je mee wil gaan of dat hij je kan stimuleren.

Coping via sociale steun is altijd nuttig. Toch is het na je (Complexe) PTSS behandeling soms moeilijk deze strategie direct in te zetten. In veel gevallen sluit je je na de behandeling namelijk juist af van de mensen om je heen, omdat je zelf nog erg moet wennen aan je ‘nieuwe ik’ met alle veranderingen die daarbij horen.

Onthoud dat een luisterend oor jou de juiste richting in kan helpen. Bovendien versterkt jouw vertrouwen in de ander jullie relatie. Het is daarnaast van belang deze dingen met je behandelaar en/of coach te bespreken. Die helpt je dan verder.

Dat je weet welke strategie het beste bij jouw situatie past, is een mooie eerste stap. Er liggen echter wat gevaren op de loer. Het is vaak moeilijk over dit soort zaken na te denken. Toch hoort dit erbij. Want ook al heb je een hbo- of wo-opleiding, intelligentie heeft niets te maken met het ervaren klachtenbeeld. (Complexe) PTSS en de gevolgen daarvan kunnen helaas iedereen overkomen.

Wees waakzaam voor ineffectieve coping mechanismen

Ineffectieve coping mechanismen leveren vaak op de korte termijn een gevoel van verlichting, maar zijn op de lange termijn schadelijk voor je.

Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Je zet vermijdingsgedrag in. Voor je gevoel bestaat het onderwerp niet zolang je er maar niet over nadenkt. Helaas is het tegendeel waar.
 • Je ontkent dat het probleem daadwerkelijk een probleem is; je bagatelliseert het. Tijdelijk houd je jezelf daar wel mee voor de gek, maar lichamelijk openbaren zich wellicht al klachten vanwege de sluimerende stress.
 • Je houdt je volledig vast aan magische gedachten, die je probleem ineens kunnen oplossen. Als je bijvoorbeeld de loterij wint, ben je ineens van al je geldproblemen af.
 • Je zoekt constant mentale afleiding, zoals in games, series, drank, drugs, seks of eten. 

Deze strategieën worden ineffectief genoemd, omdat ze je uiteindelijk niet helpen. Je gaat je er op de lange termijn zelfs slechter door voelen.

Wat heb je nodig voor succesvolle coping?

Het is dus van belang dat je bewust kiest voor een effectief coping mechanisme. Toch komt ook dan de oplossing niet vanzelf. Voor het reguleren van je gedrag is heel veel inspanning voor nodig.

Zelfeffectiviteit

Daarnaast moet je vertrouwen hebben in je eigen invloed op je situatie. Zolang jij erop vertrouwt dat je je situatie kunt veranderen, is de kans dat dat daadwerkelijk lukt veel groter. We noemen dat vertrouwen in jezelf ook wel ‘zelfeffectiviteit’.

Als je vertrouwt op jouw eigen bekwaamheid, is in je hoofd het doel dat je wilt bereiken haalbaar. Daardoor ga je constructief na welke stappen je nodig hebt om dat doel te bereiken.

Een goede zelfeffectiviteit ontstaat wanneer je van jongs af aan beloond wordt voor de inspanningen die je levert. Je moet daarnaast het gevoel krijgen dat je echt zelf van invloed bent geweest op het succes. Wanneer je lijdt aan Complexe PTSS is het moeilijk om dat gevoel op te wekken, omdat je te vaak het tegendeel hebt ervaren.

Ook op latere leeftijd kan je zelfeffectiviteit groeien als je je doelen bereikt en als je daarbij zelf van invloed bent geweest.

Competenties

Een ander bruikbaar fenomeen is dat van de competenties. Gedurende je leven ontwikkel je vele competenties (vaardigheden).

Als je in een lastige situatie komt na een behandeling van (Complexe) PTSS, is het van belang dat je die eerder ontwikkelde competenties herkent en inzet in de situatie van nu.

Weet je niet goed over welke competenties jij beschikt? Ga dan eens na…

 • welke activiteiten jou vroeger energie gaven;
 • welke dingen je vroeger goed kon;
 • waar je in je leven andere mensen mee geholpen hebt;
 • waar je vroeger plezier uit haalde.

Als je deze competenties voor jezelf duidelijk krijgt, ontstaat een gevoel van optimisme en controle. Met behulp van deze competenties bedenk je namelijk makkelijker creatieve oplossingen voor de probleemsituatie van nu.

Omgaan met PTSS triggers: vind het juiste coping mechanisme

Je hebt in deze blog kunnen lezen dat er verschillende coping mechanismen bestaan die je kunt inzetten om je reactie op PTSS triggers beheersbaar te maken en liefst ook te houden.

Vraag jezelf eens af welk mechanisme jij zelf al inzet en of dat een effectief of ineffectief mechanisme is. Vervolgens helpt bovenstaande informatie je bij het zoeken naar de strategie die voor jou het meest geschikt is.

Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar de juiste coping mechanismen? Neem dan contact op met Merk Hoe Sterk. Wij zijn gespecialiseerd in de nazorg na (Complexe) PTSS behandeling, zodat je onder begeleiding stap voor stap een positieve draai aan je leven kunt geven.

Dit is waarom vechtsporten mensen met Complexe PTSS-klachten helpen

Bij Merk Hoe Sterk bieden we cursisten in hun nazorgtraject regelmatig vechtsporttrainingen aan.

Mensen vragen zich wel eens af of de intensiteit van dit soort lessen wel goed is voor mensen met PTSS-klachten. Ze zijn bang dat de stress er alleen maar door toeneemt. In deze blog leggen we je uit waarom het tegengestelde waar is.

Gevolgen van Complexe PTSS-symptomen op de hersenen

Als je lijdt aan Complexe PTSS, sta je onder voortdurende stress. Tussendoor ervaar je weinig of geen ontspanning.

Die chronische stress verandert je hersenwerking. Problemen met concentreren en het kortetermijngeheugen liggen op de loer.

De veranderingen in de hersenen zijn zelfs onder de scan zichtbaar. Met name de hippocampus valt daarbij op. Dit gedeelte van je hersenen is onder andere verantwoordelijk voor informatieverwerking.

Bij langdurige stress schrompelt de hippocampus ineen. Dat gebeurt onder invloed van het stresshormoon cortisol.

Cortisol is een neurotoxische stof: het is schadelijk voor de hersenen.

Onder invloed van langdurig hoge cortisolspiegels trekken de uiteinden van zenuwcellen zich terug, waardoor ze niet meer goed functioneren. Zenuwcellen van de hippocampus sterven zelfs af.

De neerwaartse stress-spiraal

Een slecht werkende hippocampus tast niet alleen je kortetermijngeheugen en je concentratievermogen aan. Een gezonde hippocampus remt ook je hormonale stressniveau.

Wanneer de hippocampus minder functioneert, werkt de rem op je stress dus ook minder goed. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke neerwaartse spiraal: minder rem geeft meer stress, waardoor meer cortisol wordt aangemaakt. Dit geeft nog meer schade aan de hippocampus en levert weer meer stress en cortisol op.

De neerwaartse stress-spiraal is daarmee ingezet. 

 

Herstel door boksen en andere vechtsporten

Onze hersenen, en met name de hippocampus, zijn gelukkig in staat de geleden schade weer te herstellen. Daarvoor moet je wel de vicieuze cirkel doorbreken.

Een gezond leefpatroon helpt je daarbij. Voldoende slaap en een gevarieerd voedingspatroon zorgen voor een afname in de aanmaak van cortisol.

Stap 1 is gezet. Vervolgens zorg je voor de juiste ‘voedingsstoffen’ voor het herstel. En dat is waar de vechtsporten om de hoek komen kijken.

Boks je PTSS-klachten weg

Laten we boksen als voorbeeld nemen.

 Als je gaat boksen, vindt er een toename plaats van diverse neurotransmitters. Die zorgen ervoor dat je zenuwen alle signalen goed kunnen doorgeven. Voorbeelden van neurotransmitters zijn dopamine, serotonine en endorfine. 

Endorfine staat bekend als het snelst werkende anti-stresshormoon. Het kan binnen een minuut een stressreactie stilleggen.

Dopamine heeft alles te maken met motivatie en aandacht. Je humeur en gevoelens van welbehagen verbeteren onder invloed van dopamine. Ook het aandachtssysteem wordt aangezwengeld.

Uit onderzoek is gebleken dat regelmatige lichaamsbeweging de opslag van dopamine in het brein verhoogt. Ook activeert beweging de productie van dopaminereceptoren in het beloningscentrum van het brein. Dit zorgt voor een bevredigend gevoel wanneer je iets hebt gepresteerd.

Met sporten verhoog je bovendien het gehalte aan serotonine. Deze stof draagt bij aan een goed humeur, impulscontrole en zelfvertrouwen.

Ook neutraliseert serotonine het effect van cortisol. Je stressniveau loopt dus niet verder op.

Serotonine speelt verder een belangrijke rol bij leerprocessen.

De rol van BDNF

Ook BDNF neemt toe bij sporten. BDNF is de afkorting van Brain Derived Neurotrofic Factor. Deze stof speelt een cruciale rol bij de herstelprocessen in de hersenen, met name in de hippocampus.

Je zou de werking van deze stof op de hersenen kunnen vergelijken met wat Pokon doet voor bloemen en planten. 

BDNF speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van onze cognitieve vermogens, zoals geheugenfuncties en concentratievermogen. Ook herstelt BDNF de negatieve gevolgen van chronische stress (PTSS) en een burn-out op onze hersenen en onze hersenfuncties.

BDNF is 1 van die essentiële stoffen die het herstel van je zenuwcellen kunnen bevorderen.

Maar hoe kom je aan die BDNF?

Een juiste bewegingsintensiteit blijkt de aanmaak van BDNF te bevorderen. Als je je hersenfuncties wil herstellen, is het dus essentieel dat je gaat én blijft bewegen.

Bewegen helpt tegen PTSS-klachten, maar let op!

 Lichaamsbeweging kan dus je stressniveau verlagen. Toch zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

 • Sporten waarbij je hartslag nauwelijks stijgt (zoals wandelen en fietsen) bevorderen de extra productie van BDNF en andere groeistoffen voor je hersenen helaas niet.
 • Uit onderzoek blijkt dat boksen meer BDNF-productie tot gevolg heeft dan krachttraining of High Intensity Interval Training.
 • Te vaak en te intensief sporten werkt juist averechts. Intensief sporten veroorzaakt een toename van de stresshormonen adrenaline en cortisol. Die toename wil je juist voorkomen.

  Dit soort stresshormonen heb je al genoeg aangesproken en je wil je bijnieren niet onnodig (over)belasten. Het is dus raadzaam om je slechts matig intensief in te spannen. Ga zeker niet stevig sporten.

  Misschien voel je je vlak na een stevige training wel heel lekker, maar je vraagt daarmee heel veel van je lichaam. Datzelfde lichaam is juist bezig de accu weer op te laden. Het is dan niet verstandig gelijktijdig diezelfde accu ook weer leeg te trekken.

  Het lekkere gevoel na een zeer intensieve training komt onder andere door de hoge adrenalinespiegel in je bloed als gevolg van deze intensieve inspanning. Die werkt alleen maar stressverhogend.

Toename van de neurotransmitters en BDNF ontstaat alleen bij de juiste bewegingsintensiteit. Zorg daarom altijd voor een goede coach die weet wat PTSS inhoudt. Alleen deze begeleiders weten hoe ze met jouw specifieke vraag om moeten gaan. De eerste de beste sportclub bij jou in de buurt weet dat lang niet altijd. 

Met Merk Hoe Sterk verminder jij je PTSS-klachten

Boksen en andere vechtsporten zijn absoluut goed in te zetten als therapie, of tenminste als onderdeel van de therapie.

In tegenstelling tot medicatie heeft sporten alleen maar positieve bijwerkingen. Als je de activiteit maar op de juiste manier inzet.

Het leidt je af van negatieve gedachten, je piekergedrag neemt erdoor af en je gevoel van beheersing neemt toe, net als je eigen effectiviteitsverwachting. Bovendien ontstaat door sporten meer zelfwaarde en creëer je een positiever zelfbeeld.

Bij Merk Hoe Sterk weten we precies hoe we sport in kunnen zetten tijdens het nazorgtraject, waardoor jouw stress- en PTSS-klachten verminderen.


Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com.

Traumaverwerking na de behandeling van PTSS

Legoblokken

Wanneer je een trauma hebt, zoals PTSS of complexe PTSS, word je meestal verwezen naar een trauma-expertisecentrum. Meestal duurt het vrij lang, te lang, voordat de diagnose PTSS gesteld is.

Wanneer je bent doorverwezen en je het lef hebt om zo’n behandeling aan te gaan, ga je een intensief traject in, waarna je, in elk geval grotendeels, traumavrij bent.

 

Intensieve traumabehandeling

Zelf nam ik, na een jarenlange zoektocht van foutieve diagnoses en behandelingen, deel aan een zeer intensieve traumabehandeling. Acht dagen, acht keer exposure en EMDR, inclusief intensieve sporttraining en psycho-educatie. Dat was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. De behandeling bleek zeer waardevol. En essentieel.

Na dit soort behandelingen ben je geconfronteerd met je trauma’s. Alles wat je voorheen negeerde en bedekte, komt los tijdens zo’n traject. Dat is een hele verdienste. En heftig.

Maar….dan ben je er nog niet. Integendeel. De echte heling, de genezing, kan pas plaatsvinden als je daarna een intensief traject volgt.  Alles wat is losgeschud, kan dan zijn plaats vinden.

 

Afbreken en weer opbouwen

Zie het als een legobouwwerk. Als je getraumatiseerd bent, heb je je legoblokjes zorgvuldig om het trauma heen gebouwd. Een intensieve traumabehandeling haalt dit bouwwerk uit elkaar, waarna alle legoblokjes door elkaar liggen.

Een intensief natraject zorgt ervoor dat je al die losse blokjes opnieuw bekijkt. Pas daarna kun je er een nieuw, meer passend bouwwerk van maken. Welk blokje helpt mij, en welk niet? Welke blokjes kan ik weggooien? Welk blokje dat is overgebleven hoort waar, en waarom? Op welke blokjes kan ik een fundament bouwen? Welke blokjes horen bij mij en welke bij mijn overlevingsstrategie?

Dit is een hele puzzel. En juist het maken van deze puzzel helpt je verder. Bekijk elk blokje en bepaal de waarde en de plek ervan. Wat hoort bij mij, wat is onderdeel van mijn verdedigingsmechanisme? Wat kan blijven, wat kan ik loslaten? Wie ben ik en wat wil ik? Ook is dit een intensief traject dat wordt gecombineerd met sport, coaching en exposure.

 

Het belang van een passend natraject

Een intensieve behandeling van PTSS is noodzakelijk, maar zinloos zonder een even zo intensief natraject. Pas dan leer je hoe je met de brokstukken van je leven een nieuw fundament legt; het fundament dat je nodig hebt om verder te leven in plaats van te overleven.

Na de intensieve achtdaagse behandeling bij Psytrec ben ik zelf begeleid door Merk Hoe sterk. Daarnaast volgde ik een psychotherapeutische behandeling met psychomotorische therapie. Als ik nu, een jaar na Psytrec, terugkijk, heb ik een echte verandering doorgemaakt. Ik ben weer zelf baas over mijn eigen leven. Dat komt mede door Merk Hoe Sterk. Zonder hen was ik nog niet zo ver gekomen.

Psytrec was het begin, maar het natraject gaf mij mijn persoonlijkheid en mijn leven terug. Ik heb stappen gezet waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou maken.

Intensieve traumabehandeling is het begin, maar je moet het zelf afmaken. Iets zelf doen betekent niet dat je het alleen moet doen. Zonder natraject is heling onmogelijk. Het is een essentieel onderdeel om weer te worden wie je bent.


Hoe zie jij de toekomst? Wil je meer weten over het nazorg traject van Merk Hoe sterk? Neem contact op ons op via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com

Goed slapen na PTSS. Hoe pak je dat aan?

Heb je moeite om in slaap te komen? Lig je midden in de nacht wakker of heb je veel nachtmerries? Een verstoord slaapritme komt vaak voor bij mensen die te maken hebben (gehad) met PTSS, een depressie of burn-out. Het is vervelend als je slecht slaapt, omdat je dan de volgende dag moe aan een nieuwe dag begint. Bij Merk Hoe Sterk helpen we vaak mensen die te maken hebben met slaapklachten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via 085 13 06 355. In deze blog geven we je alvast een paar praktische tips.

Zorg voor een vast slaapritme

Het voelt misschien een beetje kinderachtig, maar het helpt echt als je jezelf een vast slaapritme aanwent. Door PTSS is je hele slaapritme ontregeld, het kost tijd en energie om dit weer te optimaliseren. Je lijf moet gereset worden. Ga bijvoorbeeld elke dag om 22.30 uur slapen, of eerder, en sta uiterlijk om 8.00 uur op. Na een paar weken raakt je lichaam aan dit ritme gewend waardoor je nachtrust verbetert.

Geen dutjes overdag

Doe jij graag een dutje op de bank na het eten? Hoe verleidelijk het ook is, het draagt niet echt bij aan een goede nachtrust. Grote kans dat je ’s avonds minder moe bent, waardoor je later naar bed gaat en uiteindelijk moeilijker in slaapt valt.

Koffie, alcohol en energy drinks

Sommige drankjes kunnen je ’s nachts lang wakker houden. Als je bijvoorbeeld om tien uur ’s avonds nog een kop koffie drinkt is de kans groter dat je moeilijk in slaap valt. Hetzelfde geldt voor cola, energy drinks en alcohol. Hoe wel één glas wijn voor het slapen gaan ook ontspannend kan werken.

Ga ontspannen naar bed

Wat doe jij een uur voordat je gaat slapen? Het helpt als je jezelf lekker ontspant door bijv. te douchen, een boek te lezen of ademhalingsoefeningen te doen in je tuin of op je balkon. Denk eraan dat je de televisie, laptop en/of IPad op tijd uitzet. Als het even kan laat dan ook je mobiel beneden of op de gang liggen. Heb je, als je net in bed ligt, nog dingen in je gedachte? Schrijf ze dan op een briefje, zodat ze uit je hoofd zijn als je gaat slapen.

 

Therapie en medicatie

Doe je alles al wat we hierboven beschrijven? Maar heb je toch last van slaapklachten? Dan kan het fijn zijn om hulp te zoeken. Het valt niet mee om na PTSS je slaapritme te herstellen. Bij Merk Hoe Sterk helpen je we graag hierbij. Neem vrijblijvend contact met ons op via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com

Blog – Eenzaamheid in relatie tot PTSS

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor eenzaamheid. De corona maatregelen zorgden ervoor dat we allemaal ervaren hebben wat sociale afzondering is. Voor veel mensen is die eenzaamheid tijdelijk. Nu de maatregelen versoepelen pakken zij hun sociale leven weer op. Er zijn ook mensen die zich al eenzaam voelden voor de crisis, bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met PTSS. Voor hen was de lockdown extra zwaar! In deze blog leggen we uit wat eenzaamheid is en geven we tips om je sociale leven op te bouwen.

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is een gevoel dat voor iedereen anders is. Wanneer je minder sociale contacten hebt dan dat je graag zou willen, spreken we over eenzaamheid. Het kan ook zo zijn dat je wel contact hebt met anderen, maar dat deze vriendschappen geen diepgang hebben. Je kunt je dan nog steeds heel alleen voelen.  

Hoe wordt eenzaamheid veroorzaakt?
In de meeste gevallen wordt eenzaamheid veroorzaakt doordat iemand geen toegang heeft tot sociaal contact, een negatief denkbeeld heeft of minder sociaalvaardig is. Bij mensen met PTSS zien we vaak een negatief denkbeeld. Dat kan veroorzaakt zijn door misbruik, geestelijke- of lichamelijke mishandeling, eetstoornissen, pestverleden of doordat zij niet gezien en gehoord zijn door de mensen in hun omgeving. Ook zien we dat sommige mensen met PTSS tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, waardoor ze nauwelijks de deur uitkomen en letterlijk geen contact hebben met anderen.

Hoe doorbreek je eenzaamheid?
Wanneer eenzaamheid te lang duurt dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het is daarom belangrijk om het sociale isolement op tijd te doorbreken. Hoe doe je dat? Hieronder een aantal praktische tips.

 • Praat met iemand die je vertrouwt
  Door je gevoelens te delen met iemand die je vertrouwt zet je een belangrijke eerste stap. Samen met deze persoon kun je bespreken wat voor jou een goede oplossing zou zijn. Het is fijn om het niet alleen te hoeven doen! Heb je niemand in je omgeving die je vertrouwt? Bel dan eens met Merk Hoe Sterk. Wij zijn er voor jou!

 • Ga de mooie dingen van jezelf zien
  Wanneer je denkt dat niemand zin heeft om met je af te spreken? Dan is het is goed om te gaan kijken naar de mooie dingen van jezelf. Waar ben je trots op? Schrijf die dingen op en plak ze op de spiegel. Zodat je elke dag herinnerd aan die positieve punten!

 • Zorg dat je onder de mensen bent
  Wanneer je jezelf terugtrekt in huis dan maak je niets mee. Dus kom in actie en spreek met jezelf af dat je elke dag iets gaat doen. Ga bijvoorbeeld een stukje wandelen en zet iedereen die je tegenkomt gedag. Je zult zien dat mensen je groeten en misschien zelfs een praatje maken. Die kleine dingen maken de dagen mooier!

 • Zoek een hobby of maatje
  Wat vind je leuk om te doen? Misschien kun jezelf aanmelden voor een cursus, bij een sportclub of vereniging. Je ontmoet daar nieuwe mensen die dezelfde interesse hebben als jij. Vind je die stap te groot? Dan kun je ook kijken naar een maatjes-project. In vrijwel elke regio van Nederland zijn er dergelijke projecten waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die behoefte hebben aan meer sociaal contact.

 • Kom je er niet uit? Vraag dan om hulp.
  Lukt het niet om de eenzaamheid te doorbreken? Heb je te veel last van negatieve gedachtes? Neem dan contact op met Merk Hoe Sterk. We gaan samen met jou op zoek naar een goede oplossing. Daarbij kijken we ook naar de invloed van PTSS op eenzaamheid in jouw situatie. Meer weten? Neem contact op met Merk Hoe Sterk via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com

Gedicht – Intercity

Attentie, attentie; momenteel bevinden we ons op het station complimentjes, het volgende station is seks.
Dit station is tevens de eindbestemming, u wordt vriendelijk verzocht om uit te stappen.

Liever had ik toen nog een tijdje stil gestaan, zo tussen het perron waar ik instapte naar het station met complimentjes.
Met als tussenstop station daten en station respect.

Waarop er bij elk perron op het grote bord te lezen zou staan:
DEZE TREIN HEEFT VERTRAGING DOOR WERKZAAMHEDEN OP HET SPOOR.
Misschien zou de vertraging me doen beseffen dat ik beter op hetzelfde kaartje naar huis terug kon keren.

Dat dat gewoon mijn eindbestemming moest zijn en dat ik eindelijk een voor mezelf op het goede spoor zat in plaats van op een dood spoor.

Voorheen reisde ik alleen per intercity.
En meestal nog in de tweede klasse ook.
En hoewel mijn initialen N.S zijn ben ik mij nu pas bewust van het bestaan van stoptreinen.

Zo krijg ik mijn leven op de rails, een enkele reis rijdend in de Glacier express.
Ik vraag mij serieus wel is af, niet waar we zouden zijn zonder de trein, maar WIE we zouden zijn zonder de trein.

Blog – Nieuwe patronen vasthouden! Hoe pak je dat aan?

Nieuwe patronen vasthouden! Hoe pak je dat aan?

Toen de coronamaatregelen werden aangekondigd was dat aardig schrikken. Ieder op zijn eigen manier had te maken met flinke uitdagingen. Waar de een meteen de voordelen zag, zag de ander vooral beren op de weg. Het is mooi om te zien hoe veerkrachtig de samenleving is. De periode thuis heeft veel mensen nieuwe inzichten en patronen opgeleverd, hoewel dat niet voor al onze cursisten geldt. Veel van hen verkeerden ook voor de coronatijd in een kleine wereld. De afgelopen maanden hebben hun naasten ook kunnen ervaren hoe dat is.

In deze blog geven we je een aantal praktische tips die je kunnen helpen nieuwe inzichten en patronen te handhaven nu de versoepeling doorzet.

Kies de patronen die je wilt vasthouden
Welke nieuwe patronen herken je bij jezelf? Vaak horen we mensen zeggen dat ze genieten van de vrije tijd die ze doorbrengen met hun partner en/of kinderen. Ook zien we dat mensen veel meer in beweging zijn. Na een dag thuiswerken een stuk wandelen of fietsen, dat is een goede gewoonte. Maar zie ze maar eens vast te houden als de maatschappij weer op volle toeren draait. Denk goed na welke nieuwe patronen je belangrijk vindt en probeer alleen die aan te houden! Ben realistisch en ga voor 1 of 2 patronen.

Houd een dag in de week vrij
Geniet je ervan dat je op maandag nog niet weet wat je in het weekend gaat doen? Dat je agenda simpelweg leeg is! Overweeg dan om na de coronatijd standaard een dag of avond in het weekend helemaal niets te plannen. Je hebt nu ervaren dat er altijd wel iets is om je dag mee te vullen. Het mooiste is dat je op de dag zelf kunt bedenken waar je zin in hebt.

Maak afspraken over thuiswerken
Voorlopig zijn we nog thuis aan het werk, maar er zal een moment komen dat de kantoren weer opengaan. Hoe ga je daarmee om? Wat vond je fijn aan het thuiswerken, en wat niet? Het kan bijv. best wel handig zijn om bepaalde meetings te blijven doen via een videocall. Zo kun je reistijd besparen! Misschien kun je op het werk ook wel afspraken maken zodat je structureel een dag in de week vanuit huis kunt werken. Je hebt afgelopen periode in elk geval laten zien dat het werkt. Ben je nog niet aan het werk na PTSS, een burn-out of depressie? Probeer dan toch een bepaald ritme aan te houden. Neem contact op met MHS als je hulp nodig hebt bij het samenstellen van een weekschema.

Blijf in beweging
Heb je ervaren hoe fijn het is om regelmatig te bewegen? Je lijf maakt dan meer geluks-hormoon aan waardoor jij je opgewekter voelt. De afgelopen weken hebben veel mensen gewandeld, gefietst of hardgelopen in de natuur. Veel bewegen zorgt ervoor dat je gezond en fit blijft, zowel fysiek als mentaal. Het helpt je lichaam en geest in balans te houden. Maar hoe ga je dat vasthouden? Ben niet te streng voor jezelf. Een korte lunchwandeling is al heel waardevol!

Maak afspraken met jezelf
Als we over een tijdje het normale leven weer hebben opgepakt is er een grote kans dat je in je oude patronen vervalt. Hoe ga je dat voorkomen? Het helpt om afspraken met jezelf te maken, en ervoor te zorgen dat je daar regelmatig aan herinnerd wordt. Vraag iemand om je te helpen. Dat kan al simpelweg door contact op te nemen met MHS, de lunchwandelingen in je agenda op te nemen of vrije weekenden te blokken. Het helpt ook om je nieuwe patronen met anderen te delen. Zij kunnen je helpen ze in acht te nemen!

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het vasthouden van je nieuwe patronen? Neem dan contact op met Merk Hoe Sterk via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com

Blog – PTSS en een seksleven, hoe zit dat?

PTSS en een seksleven: hoe zit dat?

Herstellen van PTSS in combinatie met een seksleven. Voor veel van onze cursisten zijn hierbij uitdagingen te overwinnen. Bij Merk Hoe Sterk helpen we door het onderwerp bespreekbaar te maken. Met kleine stapjes en veel geduld zien we cursisten vooruitgang maken. Een van hen schreef een openhartige blog die we graag met je delen.

Gedwongen tot seks

“In mijn puberteit raakte ik verstrikt in lastige situaties met mannen. Dankzij een mooi voorkomen en zelfverzekerde uitstraling kreeg ik veel aandacht van mannen. Ik verwarde deze fysieke aandacht met liefde. Dit zorgde ervoor dat ik in situaties terecht kwam waarin ik, ondanks een duidelijke nee, werd gedwongen tot seks. Soms eenmalig, soms maandenlang. In veel gevallen ging dit gepaard met geweld en psychische mishandeling. Ik heb heel lang gedacht dat ik zelf schuldig was aan deze gebeurtenissen. Inmiddels weet ik dat dat niet zo is. Zelfs als je, door een gebrek aan eigenwaarde, wellicht een ideaal slachtoffer bent. Nee is nee! Zodra jij aangeeft het genoeg is, dan dient die ander te stoppen. Is dat niet het geval? Dan is diegene schuldig. Niet jij! 

Seks zonder gevoel

Ik was zo overtuigd van mijn eigen schuld dat ik besloot de traumatische ervaringen om te buigen in een volgende foutieve overtuiging. Ik maakte mezelf wijs dat ik door mijn seksuele ervaringen gevoelsmatig immuun was voor misbruik, of gebruik. Daardoor kon ik het aan om op commando seks te hebben tegen betaling. Ik was uitstekend in staat om mijn gevoel los te koppelen van mijn lichaam. Ik realiseer me dat mensen die dit lezen het misschien onbegrijpelijk, extreem of vreselijk vinden. Voor mij was het dat op dat moment niet. Het ging me best makkelijk af en doorgaans voelde ik me er niet slecht bij. Sterker nog: het gaf me een gevoel van macht en zelfs eigenwaarde, omdat mannen bereid waren te betalen voor seks met mij. Daarnaast was het geld meer dan welkom.

PTSS behandeling via Psytrec

Op een gegeven moment was ik er klaar mee en ben ik gestopt. Daarna volgde een lange periode waarin ik hulp zocht. Via wat omwegen kwam ik terecht bij Psytrec. Ik volgde een intensieve PTSS-behandeling en nam afscheid van de overtuiging dat het mijn schuld was. Ook ontmoette ik een lieve man. Mijn eerste liefdevolle relatie verliep moeizaam op seksueel gebied. Tussen de lakens kwam ik in een handelingsmodus (ook wel werkseks genoemd). Al van jongs af aan had ik een overbrugbare scheiding aangebracht tussen liefde en seks. Ik kon óf liefhebben óf seks hebben, maar niet tegelijkertijd. Liefdevolle seks hebben had ik nooit geleerd.

Een liefdevol seksleven vraagt veel geduld

Vanaf dag één ben ik hierover open geweest naar mijn vriend toe. Zeker in de beginfase toonde hij veel begrip. We hebben erover gepraat met mijn therapeute. Dingen die ik leer tijdens therapiesessies breng ik tot uitvoering, maar in het geval van seks is dat moeilijk. Waarom? Omdat seks gaat over het stellen van grenzen, gevoel toelaten, aangeraakt durven worden, je prettig voelen in je eigen lijf en luisteren naar elkaars behoeften. Ik vind het kwetsbaar voor mezelf, maar ook voor mijn partner. Op dit moment ben ik vooral bezig met mijn herstel op het gebied van slapen, eten en bewegen. Het herstellen en opbouwen van een prettig seksleven is op dit moment nog niet mogelijk. Dat maakt me onzeker en soms bang. Kan mijn partner het geduld opbrengen? Het is niet dat ik niet verlang naar intimiteit, maar ik voel aan alles dat ik tijd nodig heb. Ik heb geduld.

Mijn blog sluit ik af met de volgende tip: Voel je nooit, maar dan ook nooit, alleen verantwoordelijk voor jullie seksleven. Sta het jezelf niet toe om dit als een gebrek van jezelf te zien. Dit is iets waar je samen voor gaat!”

Anoniem – cursist Merk Hoe Sterk

*Herken jij jezelf in deze blog? Bij MHS helpen we je graag! Neem contact op ons op via 085 13 06 355 of info@merkhoesterk.com