Grenzen ontdekken

Wanneer je geen grenzen voor jezelf kunt stellen kan dit op de lange termijnen voor uiteenlopende problemen zorgen. Bij mensen met PTSS zien we vaak terug dat het lastig is om grenzen te stellen zowel voor hunzelf als naar de omgeving toe. 

Weet jij wanneer je grens bereikt is? Of heb je geen idee waar die grens bij jou ligt? Wanneer je overlevingsmechanisme je tweede natuur is geworden is het lastig om nog (volledig) contact met je lichaam en gevoel te maken. Hierdoor kun je minder goed luisteren naar jezelf en niet aanvoelen wanneer je grens is bereikt. 

Meestal wanneer je iets opmerkt ben je al over dit punt heen. Daarnaast zien we vaak bij mensen met PTSS dat ze het gewend zijn om zichzelf weg te cijferen en aan te passen. Dit is onderdeel van hun overlevingsstrategie. Als ze deze grens wel aanvoelen maakt dit het extra lastig dit kenbaar te maken aan de buitenwereld. 

Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals:

 • Traumatische ervaringen uit het verleden waarbij niet naar deze grenzen werd geluisterd. Of je was bijvoorbeeld nog te klein om grenzen te begrijpen of te weten dat iets niet oké was.
 • Afhankelijkheid, waardoor men bang is de andere persoon kwijt te raken.
 • Angst om je baan kwijt te raken.
 • Narcisme of een andere vorm van verwaarlozing waardoor je eigen waarde is beschadigd.

Hoe kun jij je eigen grenzen weer gaan herkennen. En hoe kun je deze kenbaar maken aan de buitenwereld?

Verschillende manieren om je grenzen te ontdekken:

 • Neem hier een aantal weken de tijd voor en probeer op meerdere momenten van de week stil te staan bij wat die dag/dagen gebeurd is. 

  Heb je die week dingen gedaan voor een ander?
  Zo ja, wat heb je gedaan en was dit oké voor jou of voelde je achteraf dat je dit beter niet had kunnen doen?
 • Pak een moment terug die jij als stressvol hebt ervaren. Kijk eens goed naar die situatie wat je allemaal deed of van jou verwacht werd. 

  Hoe voelde je lichaam aan? 
  Welke emoties hoorden hierbij?
 • Luister naar de signalen van je lichaam. Trek je meerdere malen per dag even terug om bij jezelf te komen en te voelen hoe jij je op dat moment voelt. Wanneer je merkt dat je onrustig of gestrest bent ga na waardoor dit is gekomen en schrijf dit voor jezelf op. 
 • Wanneer iemand je om hulp vraagt of een opdracht geeft, stel jezelf de volgende vragen? – Wil ik dit nu echt doen? Heb ik hier tijd en energie voor? Vanuit welke intentie wil ik dit voor de ander doen? Stroomt dit met hetgeen wat ik zelf wil als mens?
 • Wat zijn je normen en waarden?

Met behulp van de antwoorden op deze vragen krijg je al een duidelijker beeld over wat jouw grenzen zijn. De volgende stap hierin is om je grenzen dan te bewaken voor jezelf en dit te communiceren naar de buitenwereld. Hier gaan we in de volgende blog uitgebreid op in. 

Recommended Posts