PTSS vs C-PTSS

Officieel volgens de DSM is er geen onderscheid meer tussen PTSS en C-PTSS. Deze term wordt wel nog veel gebruikt, maar wat is nou het verschil? En is er eigenlijk wel een verschil?

Wat is C-PTSS?

Voor de meeste mensen betekent C-PTSS (complexe posttraumatische-stressstoornis) dat er meervoudige trauma’s en gebeurtenissen zijn die niet zijn verwerkt. Waarvan de oorsprong zich meestal in de kindertijd bevindt. Vaak hebben deze traumatische gebeurtenissen zich herhaaldelijk voorgedaan of zijn ze van langdurige aard. Dit is lastiger te behandelen en vraagt meestal een behandel traject van langere duur.

Wat is PTSS?

PTSS houdt verband met enkelvoudige trauma’s zoals een eenmalig incident. Deze zijn meestal makkelijker te behandelen.

Iemand kan van een enkelvoudig trauma net zoveel klachten ondervinden als iemand die bijvoorbeeld herhaaldelijk misbruikt is geworden in zijn kindertijd. 

Wel is de kans op (C-)PTSS in sommige gevallen groter. Maar of iemand getraumatiseerd wordt en de complexiteit hiervan hangt van meerdere factoren af, zoals:

  • Hoe word je opgevangen: is er nazorg? Ervaar je na de gebeurtenis steun van je omgeving? Kun je er überhaupt over praten? Voel je je begrepen en gehoord? Krijg je de ruimte om je emoties er te laten zijn? 
  • Persoonlijkheid “Hoe zit jij als mens in elkaar?”: Wanneer je goed over je gevoelens kunt praten loop je minder kans op PTSS dan iemand die gesloten en verlegen is. Geef jij jezelf de ruimte om te erkennen wat je hebt meegemaakt en dit te doorvoelen dan zal de kans net zo goed verminderen. Wat heb je meegekregen vanuit je opvoeding? Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen en emoties ook dit speelt een belangrijke rol.  
  • Terugkijken op de gebeurtenis: welke betekenis geef jij aan je traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld: Wanneer jij je bedenkt hoeveel geluk je hebt gehad na een ongeval, zal dit de verwerking makkelijker maken. Dit is uiteraard niet bij elke gebeurtenis van toepassing maar kan wel een rol spelen bij of iemand PTSS ontwikkelt of niet. 
  • Veiligheid: kun je nog gevoelens van veiligheid ervaren want in een veilige omgeving ontstaat ruimte om gebeurtenissen te kunnen verwerken.

Wanneer je een aantal factoren zoals hierboven leest is het wel aannemelijk dat wanneer je iets overkomt in je kindertijd en dit herhaaldelijk plaats vindt de kans groter is dat je hier (complexe)PTSS aan overhoudt. Vooral wanneer je opgroeit in een gezin met bijvoorbeeld emotioneel niet beschikbare ouders of te maken hebt met narcisme

Denk hierbij ook aan: wanneer je vanuit je werk in situaties terecht komt die enorm ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld in geüniformeerde beroepen zoals hulpdiensten, militair of zorgpersoneel. De nazorg / opvang is hierbij vaak niet goed geregeld. De werkdruk is hoog, men is sneller geneigd om niet bij de gebeurtenis stil te staan omdat hier weinig ruimte voor is. De emoties kunnen er hierdoor niet zijn waardoor op lange termijn complexere klachten zullen ontstaan.

Er is in feiten geen verschil tussen PTSS en C-PTSS het zit hem vooral in de langdurigheid en complexiteit van het behandelen van de symptomen waardoor men soms deze termen gebruikt.

Voor hulp en meer uitleg neem contact met ons op.

Recommended Posts